Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ Đại học liên thông Hệ VLVH ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Hà Tĩnh điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ Đại học liên thông Hệ VLVH ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021 đến ngày 15/9/2021, thay vì 30/7/2021 như thông báo trước đó. UBND TỈNH HÀ TĨNH TRƯỜNG

» Read more
1 7 8 9 10