Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021

Xuất phát từ Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và Phương hướng năm học 2021-2022 tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2021. Dựa vào ý kiến phát biểu tổng kết Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Bước sang năm

» Read more

Phát huy vai trò của dạy học trực tuyến trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19

Triển khai thực hiện các Chỉ thị về phòng, chống dịch covid-19 nhưng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực

» Read more
1 8 9 10 11 12