Trường Đại học Hà Tĩnh được phép cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Với bề dày lịch sử 60 năm hình thành và phát triển ngành Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh khác. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng từ năm 1996 và giáo viên trình độ Đại học từ năm 2008.

Từ năm 2016 Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh, đơn vị tiền thân của Trường Đại học Hà Tĩnh đã được giao nhiệm vụ Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý trường học từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở với số lượng hơn 1000 học viên.

Hàng năm giáo viên nhà trường tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai; nghiên cứu, đề xuất những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo ở Trường và hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm 2016, Nhà trường đã mở hệ thống trường Mầm non và trường Phổ thông trực thuộc Trường nhằm tạo nên môi trường thực tập rèn nghề cho sinh viên thuộc khối Sư phạm, gắn đào tạo với thực tiễn, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo giáo viên.

Năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học.

Với chất lượng giáo dục và đào tạo đã được kiểm định, trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017, Thông tư số 01/2018/TT- BNV, Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 và Đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1597/SGD&ĐT-TCCB, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đối với 10 hạng giáo viên sau:

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Trung học phổ thông hạng III;

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Trung học cơ sở hạng I, II, III;

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Tiểu học hạng II, III; IV.

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non hạng II, III, IV.

Như vậy, theo Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 20-3-2021, thì Trường Đại học Hà Tĩnh có đầy đủ cơ sở pháp lý và điều kiện để tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đối với 8 hạng giáo viên sau:

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Trung học phổ thông hạng III;

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Trung học cơ sở hạng I, II, III;

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Tiểu học hạng II, III;

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non hạng II, III.

(Visited 118 times, 1 visits today)