THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC CẤP HỌC NĂM 2023

Căn cứ các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học học Hà Tĩnh thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như

» Read more

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2023

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 7/TB-TĐHHT                                                      Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 1 năm 2023 THÔNG BẢO Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm

» Read more
1 2 3