Trường ĐH Hà Tĩnh khảo sát nhu cầu học thạc sĩ năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp  với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tuyển sinh các chuyên ngành thạc sĩ theo phương thức Blended Learning nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Hà Tĩnh. Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức khảo sát nhu cầu học cao học với các chuyên ngành phối hợp tuyển sinh như sau:

TT

Ngành đào tạo

Trường phối hợp tuyển sinh

1

Quản lí kinh tế và chính sách

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2

Quản trị kinh doanh

3

Kinh tế phát triển

4

Quản lí văn hóa

Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế

5

Công tác xã hội

6

Quản lí công nghệ thông tin

8

Khoa học máy tính

9

Kĩ thuật điện tử

10

Kĩ thuật địa chất

11

Địa lí tài nguyên và môi trường

12

Quản lí tài nguyên và môi trường

13

Khoa học môi trường

14

Công nghệ sinh học

15

Kiến trúc

 

Trường Đại học Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các cá nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu học tập nâng cao trình độ gửi đăng ký về Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh để Nhà trường nắm bắt nhu cầu nhằm tiến hành phối hợp tuyển sinh với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

Mọi thông tin xin liên hệ địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường

xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh, tầng 1 nhà D1, số 447, đường 26/3, phường

Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Email: huyen.tranthi@htu.edu.vn; thao.nguyenthi.sdh@htu.edu.vn.

Số điện thoại: 0917825666 (Cô Huyền); 0912.887.838 (Cô Thảo).

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

Các cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Tĩnh;

– Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đoàn Hoài Sơn

 

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (02/4/2021)

(Visited 175 times, 1 visits today)