Nhiều cơ hội cho cử nhân trở thành giáo viên

Theo Thông tư số 11 và 12/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05 tháng 4 năm 2021, những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng đều có thể trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đối tượng áp dụng Thông tư số 11 và 12 là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) và những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở/trung học phổ thông theo quy định.

Đối tượng áp dụng Thông tư 11 và 12 còn bao gồm các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Theo đó, cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng cần đáp ứng các yêu cầu như: năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiếu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu đầy đủ.

Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh, trong những năm qua, Trường đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của UBND tỉnh Hà Tĩnh về cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện giảng dạy từ phòng học, giảng đường, phòng thực hành đến các trang thiết bị, thư viện để phục vụ công tác đào tạo đạt yêu cầu chất lượng.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn quan tâm đầu tư phát triển đội ngũ, thu hút sinh viên giỏi, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hà Tĩnh, khu vực và cả nước ở nhiều ngành nghề trong đó có cử nhân các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và các ngành khác, như Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Công nghệ thông, Giáo dục Chính trị, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Ngữ Văn.

Vì vậy, Trường Đại học Hà Tĩnh có đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu thực hiện Thông tư số 11 và 12/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05 tháng 4 năm 2021 về việc thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (20/4/2021)

(Visited 156 times, 1 visits today)