Trung tâm ĐT&BDTX tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2022-2023

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại Văn phòng chính, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên đã tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

Về dự Hội nghị có tiến sĩ Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trường nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Trưởng đơn vị Nguyễn Thị Thái Hòa Báo cáo đánh giá hoạt động năm học 2021- 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022- 2023, trong đó nhấn mạnh đến những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm học vừa qua của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyện. Cụ thể:

– Về công tác chính trị, tư tưởng:

CBVC trong đơn vị lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, của Nhà trường.

Về công tác chuyên môn:

Trong năm học qua, Trung tâm Đào tạo và Bồi dường thường xuyên đã đảm bảo được chỉ tiêu tuyển sinh của Hệ vừa làm vừa học, bồi dưỡng ngắn hạn cũng như trong công tác phối hợp tuyển sinh thạc sĩ.

+ Đã tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp cho các học viên đã hoàn thành chương trình học theo quy định.

Về công tác khảo thí:

+ Phối hợp cùng phòng đào tạo, các khoa, tổ bộ môn rà soát, điều chỉnh chương trình khung, chương trình chi tiết các môn học của các ngành đào tạo phù hợp với chương trình đào tạo hệ VLVH.

+ Phối hợp cùng các đơn vị khoa đào tạo xây dựng KH giảng dạy, phân công giảng dạy cho GV cụ thể trong từng kỳ học, năm học cho từng ngành, từng khóa học.

+ Tổ chức thi học phần của các lớp đúng quy định.

– Về công tác hành chính – giáo vụ

+ Phối hợp cùng với phòng Kế hoach-Tài chính, các trung tâm đặt lớp thông báo mức học phí cho học viên theo từng kỳ học, rà soát; cập nhật số lượng sinh viên; thu đủ, thu đúng học phí của người học theo đúng qui định.

+ Bên cạnh những kết quả đạt được thì năm học vừa qua vẫn còn một số mặt hạn chế như: Việc chấm bài thi và thông báo kết quả học tập còn chậm so với quy định, Chương trình đào tạo còn nặng về lý thuyết.

Từ những kết quả đạt được và một số hạn chế cần khác phục, báo cáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, trong đó nhấn mạnh đến công tác tuyển sinh với các chỉ tiêu cụ thể vì đây là vấn đề sống còn của Trung tâm. Bên cạnh đó, trong năm mới cũng cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Báo cáo cũng lưu ý đến công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các giảng viên kiêm giảng và các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua cao ở năm học mới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TS. Đoàn Hoài Sơn- Hiệu trưởng ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, trong năm học mới, TS. Đoàn Hoài Sơn lưu ý Ban Giám đốc và các thành viên của Trung tâm cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được chỉ tiêu nêu ra trong báo cáo. Hội nghị xác định đây sẽ làm kim chỉ nam hành động cho Trung tâm trong năm học mới.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (19/10/2022)

(Visited 24 times, 1 visits today)