Tuyển sinh Đại học liên thông Hệ Vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Só:/17/TB-TĐHHT    Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học liên thông Hệ Vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đào tạo Đại học Hệ Vừa làm vừa học, liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh
Các đối tượng có Bằng tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học chuyên nghiệp chuyên ngành gần.
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi
– Thời gian: Từ ngày 06/9/2022 đến 07/12/2022.
– Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3 phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
– Hồ sơ ĐKDT mua tại địa điểm nhận hồ sơ.
3. Kế hoạch thi hoặc xét tuyển
– Xét tuyển điểm học bạ THPT, học bạ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học chuyên nghiệp chuyên ngành gần.
– Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào tháng 12 năm 2022.
4. Thời gian đào tạo và địa điểm đặt lớp
– Thời gian đào tạo: 2 năm đối với Cao đẳng lên Đại học (4 kỳ); 3 năm đối với Trung cấp lên Đại học (6 kỳ); 4 năm đối với THPT (8 kỷ) được bố trí vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.
– Địa điểm đặt lớp: Cơ sở Đại Nài, Trường Đại học Hà Tĩnh.
5. Học phí: Theo quy định hiện hành đối với các trường công lập
* Chi tiết liên hệ:
Điện thoại: 0912.442.405 thầy Minh, 0914.445.283; thầy Binh (Khoa Kỹ thuật – Công nghệ). Thầy Tuấn: 0912.359.877 (Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên).

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (Ngày 10/10/2022)                                                                            

(Visited 106 times, 1 visits today)