Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối Giáo dục đại học

Chiều ngày 12/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023  khối Giáo dục đại học.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc.  

Tham dự Hội nghị trực tuyến có hơn 200 điểm cầu kết nối, tại điểm cầu Trường Đại học Hà Tĩnh có TS. Trần Thị Ái Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các đơn vị:  Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên,Trung tâm Công nghệ thông tin.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023  khối Giáo dục đại học.

Vụ trưởng Nguyễn Thu Thủy trình bày báo cáo

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần thống nhất, triển khai trong năm học 2022-2023.

Đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp ý kiến thảo luận và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong tâm của năm học 2022-2023.

Chủ trì Hội nghị giải đáp các vướng mắc của các đơn vị tham gia tập huấn

Tuy thời gian có hạn nhưng Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối Giáo dục đại học đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của năm hoc 2022-2023 để các trường triển khai kịp thời trong năm học mới.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (ngày 13/9/2022)

(Visited 21 times, 1 visits today)