Trường Đại học Hà Tĩnh trao bằng tốt nghiệp cho giáo viên nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo Kế hoạch số 392 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều ngày 27/10/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các giáo viên Khóa 2021-2023 thuộc Kế hoạch số 392 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào

» Read more

Phát huy vai trò của dạy học trực tuyến trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19

Triển khai thực hiện các Chỉ thị về phòng, chống dịch covid-19 nhưng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực

» Read more