TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH PHỐI HỢP TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2

Căn cứ Thông báo số 1143/TB-ĐHKH của Đại học Huế, Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ phối hợp tuyển sinh cao học đợt 2 gồm những ngành sau:

I. Ngành tuyển sinh

Địa lí tài nguyên và môi trường Quản lí tài nguyên và môi trường
Hóa học Quản lí an toàn, sức khỏe và môi trường
Kiến trúc Quản lí văn hóa
Khoa học máy tính Sinh học
Lịch sử Việt Nam Công nghệ sinh học
Lịch sử thế giới Toán học
Ngôn ngữ học Toán ứng dụng
Dân tộc học Triết học
Công tác xã hội Vật lí chất rắn
Quản lí công nghệ thông tin Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật địa chất Văn học

II. Chương trình, thời gian và hình thức đào tạo

1. Chương trình đào tạo: theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.

2. Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 2 năm, tùy theo chương trình của ngành đào tạo.

3. Hình thức đào tạo: Linh hoạt (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến)

III. Để biết thêm chi tiết, Quý học viên có thể liên hệ theo số điện thoại: 0912.887.838 hoặc 0917.825.666

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (6/12/2021)

(Visited 39 times, 1 visits today)