Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối Giáo dục đại học

Chiều ngày 12/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023  khối Giáo dục đại học. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng

» Read more
1 3 4 5 6 7 13