Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021

Xuất phát từ Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và Phương hướng năm học 2021-2022 tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2021. Dựa vào ý kiến phát biểu tổng kết Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Bước sang năm

» Xem chi tiết

Phát huy vai trò của dạy học trực tuyến trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19

Triển khai thực hiện các Chỉ thị về phòng, chống dịch covid-19 nhưng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực

» Xem chi tiết

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đưa dạy học trực tuyến thành nhu cầu tự thân

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho hay cơ quan này đang tính toán để đưa giáo dục trực tuyến từ giải pháp tình thế trở thành giải pháp lâu dài, thành nhu cầu tự thân và thường xuyên. “Phải làm thế nào để mỗi

» Xem chi tiết
1 2 3 4 5