Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng marketing số trong phát triển du lịch

Sáng ngày 27/12/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng marketing số trong phát triển du lịch. Đây là Hội nghị cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh Hà

» Read more

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC CẤP HỌC NĂM 2023

Căn cứ các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học học Hà Tĩnh thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như

» Read more
1 2