Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.Khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế và một số quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường 1.1.Khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế Quan hệ lợi ích kinh tế là sự thiết lập những tương tác giữa con người với

» Read more

Tham dự trực tuyến Hội nghị Tập huấn Công tác quản lý văn bằng chứng chỉ do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức

Ngày 30/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trường

» Read more