Xử lý FO trong trường học

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong trường học (sửa đổi, bổ sung) được phê duyệt kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27-1-2022. 

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp phát hiện học sinh mắc Covid-19 trong trường học, quy trình thực hiện gồm bốn bước như sau:

(Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, ngày 18/2/2022. Đồ họa: Mỹ Hà)

(Visited 22 times, 1 visits today)