TRƯỜNG ĐH HÀ TĨNH PHỐI HỢP TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Huế tuyển sinh cao học các ngành sau:

Địa lí tài nguyên và môi trường Quản lí tài nguyên và môi trường
Hóa học Quản lí an toàn, sức khỏe và môi trường
Kiến trúc Quản lí văn hóa
Khoa học máy tính Sinh học
Lịch sử Việt Nam Công nghệ sinh học
Lịch sử thế giới Toán học
Ngôn ngữ học Toán ứng dụng
Dân tộc học Triết học
Công tác xã hội Vật lí chất rắn
Quản lí công nghệ thông tin Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật địa chất Văn học

 

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (1/3/2022)

(Visited 54 times, 1 visits today)