TRUNG TÂM ĐT&BDTX TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 201/TĐHHT-TCHC, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên tổ chức Tổng kết năm học 2022 – 2023.

Thay mặt Trung tâm, đồng chí Nguyễn Thị Thái Hòa trình bày đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị năm học 2022 – 2023.

 Về thuận lợi:

 – Trung tâm ĐT&BDTX đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; tổ chức nhân sự đã ổn định; đơn vị đoàn kết, nhất trí, các thành viên có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

– Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ĐT&BDTX trong năm học 2021-2022:

+ Lãnh đạo Trung tâm: 03 cán bộ;

+  Bộ phận VLVH; ngắn hạn; liên kết ĐH, SĐH: 02 nhân viên.

Về khó khăn:

– Đơn vị có 6/10 người chấm dứt hợp đồng nhưng chỉ bổ sung thêm được 1 người; lực lượng lao động ít so với nhiệm vụ được giao.

– Nhu cầu xã hội về Bồi dưỡng NVSP ít nên việc mở lớp khó khăn.

– Việc Bồi dưỡng CDNN giáo viên bị dừng do có sự thay đổi văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

– Việc mở các lớp liên thông VLVH bị hạn chế về chỉ tiêu tuyển sinh.

– Đề án ngoại ngữ còn chưa đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị phối hợp gây khó khăn cho người học nên chưa triển khai được.

Về kết quả:

– Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

– Tuyển sinh: 01 lớp Đại học Khoa học cây trồng, 01 lớp đại học liên thông kế toán, 02 lớp Đại học liên thông GD Mầm Non.

– Tổ chức khai giảng, giảng dạy cho các lớp thuộc Đề án 392 của UBND tỉnh.

– Phối hợp tổ chức tuyển sinh 02 lớp cao học K31 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

– Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học cho 17 học viên.

– Cán bộ, giảng viên đang triển khai viết 01 sách tham khảo, bài báo khoa học đăng trên tạp chí có chỉ số ISSN.

– Một số đồng chí tham gia các Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ khoa học cấp Trường; phản biện các bài báo cho Tạp chí, Hội thảo trong và ngoài nhà trường.

Về cơ bản các đồng chí đều nhất trí với Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, đồng thời tiến hành bình xét danh hiệu thi đua. Theo đó, 100% viên chức của Trung tâm đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 viên chức đề nghị cấp trên xét danh hiệu thi đua cấp cơ sở, 01 viên chức đề nghị tặng giấy khen hiệu trưởng và 01 viên chức đề nghị công đoàn viên xuất sắc, đề nghị Công đoàn Trường tặng giấy khen.

(Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên)

 

(Visited 39 times, 1 visits today)