Tiếp tục triển khai kế hoạch nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên trên địa bàn Hà Tĩnh

Thực hiện công văn số 1060 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh ngày 11 tháng 6 năm 2021 và chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên đã tiến hành lập dự toán cho năm 2021 và cả khóa học tiếp theo trong lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thực hiện Quyết định của Chính phủ, ngày 29/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra Kế hoạch số 392 về việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên chủ trì thực hiện các khâu trong kế hoạch nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các công việc được giao theo đúng quy định và thời gian.

Ngày 25/2/2021, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến chương trình đào tạo nâng chuẩn giáo viên của Trường Đại học Hà Tĩnh. Tuy nhiên, để thực hiện tốt Kế hoạch số 392 của Ủy ban nhân tỉnh, Đoàn kiểm tra lưu ý Nhà trường cần phải chỉnh sửa một số nội dung trong chương trình giảng dạy cho phù hợp với thực tế.

Với tinh thần nghiêm cẩn, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên đã tiến hành chỉnh sửa, đồng thời tiến hành lập dự toán để chương trình đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên vừa đảm bảo khối lượng kiến thức vừa đảm bảo tính kinh tế phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

(Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên 18/6/2021)

(Visited 38 times, 1 visits today)