THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2021

Thực hiện Thông tư 11/2021-BGDĐT và Thông tư 12/2021-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên các bậc phổ thông, Trường Đại học thông báo cụ thể như sau:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (12/20/2021)

(Visited 135 times, 1 visits today)