THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2023-2024

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học như sau: 

(Visited 55 times, 1 visits today)