MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TTĐT&BDTX NĂM HỌC 2021-2022

1.Công tác chính trị tư tưởng

– Triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 4, nhiệm kì 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng CS Việt Nam.

– Thực hiện chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Ngành, địa phương; sinh hoạt chi bộ đầy đủ, nghiêm túc.

– Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong nhà trường, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết; nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị cán bộ công chức của trường và đơn vị, cụ thể hóa bằng việc thực hiện công tác tháng của cá nhân và đơn vị; tham gia góp ý kiến đầy đủ các văn bản của nhà trường theo quy định;

– Nâng cao ý thức tập thể cán bộ, viên chức để đối phó với diễn biến mới của dịch bệnh do Covit19 gây ra;

– Chỉ đạo tập thể cán bộ, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm về an ninh quốc phòng.

– Hưởng ứng các hoạt động hướng về ngày lễ 02/9; 20/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 19/5.

2.Thực hiện nhiệm vụ được giao

2.1. Tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học

– Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học.

– Đơn vị thực hiện Kế hoạch năm học và nhiệm vụ của từng cán bộ theo phân công công tác.

– Trung tâm tuyển sinh đủ chỉ tiêu; các đồng chí cán bộ kiêm nhiệm đảm bảo đủ chuẩn giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học

– Xây dựng và đưa trang websirte của đơn vị đi vào hoạt động, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động của Trung tâm.

2.2.  Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

– Công tác đào tạo liên thông VLVH, đào tạo ngắn hạn

 + Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non và phổ thông theo Kế hoạch 392.

+ Thực hiện công tác tổ chức đào tạo và quản lý các lớp Liên thông tại cơ sở Nghi Xuân; Đại Nài.

+ Phối hợp với Trường Đại học sư phạm Huế hoàn tất thủ tục liên kết đào tạo và triển khai kế hoạch đào tạo lớp Đại học liên thông ngành Ngữ văn.

+ Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện mở lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh.

+ Phối hợp Ban điều hành đề án 165 đấu thầu mở lớp Bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ công chức, viên chức.(Lần 2)

+ Tiếp tục chuẩn bị kế hoạch Bồi dưỡng BDNVSP, CDNNGV.

– Công tác phối hợp đào tạo sau đại học

+ Khảo sát nhu cầu học cao học của Đại học Khoa học Huế và ĐH Kinh tế quốc dân;

+ Phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ Quản lý Kinh tế và Chính sách K28;

Kết quả:

– Tuyển sinh: 01 lớp Đại học Khoa học cây trồng, 01 lớp đại học liên thông kế toán, 02 lớp Đại học liên thông GD Mầm Non.

– Phối hợp tổ chức cho 51 học viên K28 Quản lý kinh tế và chính sách bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ;

– Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học cho 16 học viên.

– Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II cho 135 học viên.

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học

– Cán bộ, giảng viên đang triển khai viết 01 sách tham khảo, 3 bài đăng Tạp chí Khoa học trong nước, 5 bài báo quốc tế, 1 bài hội thảo quốc tế, 1 sáng kiến kinh nghiệm,

– Một số đồng chí tham gia các Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ khoa học cấp Trường; phản biện các bài báo cho Tạp chí, Hội thảo trong trường, trong nước.

2.4. Công tác khác

– Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covit19 của đơn vị, trường, tỉnh.

– Quán triệt, nghiêm túc thực hiện nề nếp hành chính trong đơn vị; Công đoàn tổ chức các đợt lao động tập thể làm vệ sinh môi trường xung quanh tạo cảnh quan sạch, đẹp trước và sau nhà D1.

– Tham gia các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên góp phần phát triển phong trào chung của nhà trường, tham gia tích cực vào hoạt động chào mừng các ngày Lễ trong năm;

– Quan tâm công tác thăm hỏi, động viên các cán bộ trong đơn vị, trong trường khi gặp hoàn cảnh khó khăn;

– Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn minh công sở.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (20/6/2022)

(Visited 35 times, 1 visits today)