Khai giảng các lớp học thuộc Kế hoạch 392 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch 392 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2020-2025, dưới sự chỉ đạo của BGH Trường Đại học Hà Tĩnh, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên đã tiến hành khai giảng các lớp học thuộc các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm tin, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Hóa và Sư phạm Giáo dục chính trị.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên buổi khai giảng và các buổi học của các lớp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Khắc phục khó khăn, buổi đầu học tập, giảng viên và học viên đã cố gắng giảng dạy, học tập, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế để khi kết thúc khóa học các học viên sẽ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch 392, chỉ tiêu cụ thể của giai đoạn 2020-205 về việc nâng chuẩn trình độ giáo viên được đào tạo phải đạt như sau:

-100% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

-100% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

-100% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Trong những năm qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của UBND tỉnh Hà Tĩnh về cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện giảng dạy từ phòng học, giảng đường, phòng thực hành đến các trang thiết bị, thư viện để phục vụ công tác đào tạo đạt yêu cầu chất lượng.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn quan tâm đầu tư phát triển đội ngũ, thu hút sinh viên giỏi, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hà Tĩnh, khu vực và cả nước ở nhiều ngành nghề trong đó có cử nhân các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và các ngành khác, như Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Công nghệ thông tin, Giáo dục Chính trị, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Ngữ Văn.

Vì vậy, Trường Đại học Hà Tĩnh có đủ điều kiện và khả năng đáp ứng được các chỉ tiêu cụ thể mà Kế hoạch 392 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đạt ra.

Lịch học của một lớp theo hình thức trực tuyến

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (19/10/2021)

(Visited 42 times, 1 visits today)