Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.Khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế và một số quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường 1.1.Khái niệm quan hệ lợi ích kinh tế Quan hệ lợi ích kinh tế là sự thiết lập những tương tác giữa con người với

» Read more

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN DU LỊCH TẠI “THỦ PHỦ” CHÈ HÀ TĨNH

Sáng ngày 18/01/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng marketing số trong phát triển du lịch. Đây tiếp tục là chuỗi Hội nghị cụ thể hóa Nghị quyết số

» Read more
1 2 3 9