Kế hoạch dạy – học ngoài Trường của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên gửi tới học viên lịch học cụ thể từng môn và giảng viên giảng dạy.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên (15/6/2021)

(Visited 11 times, 1 visits today)