Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đưa dạy học trực tuyến thành nhu cầu tự thân

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho hay cơ quan này đang tính toán để đưa giáo dục trực tuyến từ giải pháp tình thế trở thành giải pháp lâu dài, thành nhu cầu tự thân và thường xuyên. “Phải làm thế nào để mỗi

» Xem chi tiết