Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối Giáo dục đại học

Chiều ngày 12/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023  khối Giáo dục đại học. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng

» Read more

Chi bộ Đào tạo thường xuyên-Công nghệ thông tin tổ chức thành công Đại hội mẫu nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 10/8, tại phòng họp tầng 2, cơ sở Cẩm Vịnh, Chi bộ Đào tạo thường xuyên – Công nghệ thông tin đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh

» Read more

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy

» Read more

Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế

Hợp tác quốc tế là sự liên kết của nhiều chủ thể có sự khác nhau về quốc tịch, cùng hướng tới một mục tiêu, không chống phá, chiến tranh với nhau. Hợp tác quốc tế về đào tạo hiện nay được hiểu là sự hợp tác về các hoạt

» Read more
1 2 3 8