GIỚI THIỆU TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Chuyên mục: Giới thiệu
Ngày đăng Lượt xem: 1775

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo theo hình thức Vừa làm vừa học.

- Phụ trách hoạt động đào tạo hình thức Vừa làm vừa học của nhà trường và các lớp liên kết.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học.

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường lập kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học và kỳ học cho các lớp.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo và nề nếp dạy - học của giảng viên, học viên.

- Quản lý hồ sơ; thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả học tập học sinh, sinh viên.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh theo kế hoạch. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển; thi và xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị đặt lớp và các đơn vị liên kết đào tạo trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ thu học phí học sinh, sinh viên.

 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

        GĐ trung tâm: Nguyễn Thị Hải Yến         

        Học hàm - Học vị:  ThS, GVC

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Điện thoại: 0988823809

      

  

        P.GĐ trung tâm: Đặng Quốc Tuấn

        Học hàm - Học vị:  Th.S

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Điện thoại: 0912539877                  

     

       Chuyên viên: Phạm Thị Cẩm Nhung

        Học hàm - Học vị:  Cử nhân

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Điện thoại: 0986629299                 

 

        Chuyên viên: Nguyễn Nữ Mỹ Hà

        Học hàm - Học vị:  Cử nhân

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Điện thoại: 0985614958

 

       Chuyên viên: Lê Thị Kim Tình

        Học hàm - Học vị:  Cử nhân

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Điện thoại: 0975068797

      

 

Tin mới
JA Bulletin - модуль joomla Окна